مقاله آماده و رایگان کسب و کار گلخانه ای

چگونه وارد کسب و کار کشت گلخانه ای شویم؟
راه اندازی گلخانه شبیه راه اندازی یک کارخانه تولیدی هست چرا که هدف از راه اندازی گلخانه تولید یک محصول است. مسئول گلخانه هفت روز هفته به طور شبانه روزی به مدیریت تولید و پرسنل خود بپردازد.
شما برای شروع کسب و کار کشت گلخانه ای نیاز به تجربه مدیریت در کشاورزی و باغبانی دارید تا بتوانید در کار خود موفق شوید.
قدم های آغازین برای ورود به حرفه گلخانه داری و کشت گلخانه ای:
قدم اول: تصمیم بگیرید که قصد کشت چه محصولی را دارید.