اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره كارنامه نتيجه انتخاب رشته و وضعيت علمي داوطلبان در هر كد رشته محل همراه با برنامه زماني مراجعه و مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي (مرحله ارزیابی تخصصی)آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال ۱۳۹۶

بدين‌وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۶ مجاز به انتخاب رشته شده و كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را در سايت اين سازمان ثبت نموده‌اند، مي‌رساند: كارنامه نتيجه انتخاب رشته بر روي ‌سايت اين سازمان قرار دارد، لذا از كليه داوطلباني كه دريك يا چندكدرشته محل‌ انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم مي‌باشند، دعوت مي‌نمايد با توجه به نكات زير و براساس برنامه زماني درج شده در ذيل اين اطلاعيه، با همراه داشتن مدارك لازم براي انجام مصاحبه به هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مراجعه نمايند.

۱- منحصراً داوطلباني مي‌توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي انجام مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي اقدام نمايند كه كدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمي لازم را مطابق كارنامه كسب كرده باشند.

۲- باتوجه به اينكه در برنامه زماني انجام مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي (مرحله ارزیابی تخصصی )ز داوطلبان توسط برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي امكان تغيير وجود دارد، به كليه داوطلبان معرفي‌شده، توصيه اكيد مي‌گردد حتماً قبل از مراجعه براي مصاحبه، به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزشي ذيربط مراجعه نمايند.

۳- آن‌دسته از داوطلباني كه پس از شركت در مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي دوره روزانه آزمون دوره‌ي دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال ۱۳۹۶  قرار بگيرند، مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون دكتري سال ۱۳۹۷ نخواهند بود.

۴- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي يا مكاتبات واصله از موسسات آموزش عالي، تغييراتي درظرفيتهاي بعضي ازكدرشته‌محلها صورت گرفته است كه گزينش نهايي و معرفي داوطلبان قبولي براساس ظرفيت نهايي صورت خواهد گرفت.

۵- به اطلاع آن‌دسته از داوطلبان رشته امتحاني مدرسي معارف اسلامي ( كد ۲۱۸۰) مي‌رساند؛ از آنجاكه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته امتحاني مذكور به دانشگاه، علاوه بر كسب نمره علمي لازم توسط دانشگاه مربوط، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه‌اي كه توسط معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام خواهد شد، مي‌باشد، لذا اين‌دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱)، حداكثر تا ۷ روز پس از اعلام نتايج اوليه، براي طي مراحل پذيرش به پايگاه اطلاع رساني معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان(به نشاني www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بديهي است عدم ثبت‌نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد. در پايان لازم به ذكر است كه در گزينش نهايي، وضعيت علمي داوطلباني كه نتيجه مراحل مذكور از سوي معاونت فوق‌الذكر به صورت منفي به اين سازمان اعلام گردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

۶- كليه داوطلباني كه انتخاب رشته نموده‌اند، وضعيت علمي آنها (از نظر اینکه حدنصاب کد رشته، یارشته های انتخابی رادارا می باشند یاخیر)در كارنامه در هريك از كدرشته‌محل‌هاي انتخابي منعكس گرديده است، چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته سوالاتي داشته باشند، لازم است حداكثر تا تاريخ ۹۶/۳/۱۰ منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري و يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

۷- كليه داوطلباني كه در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم به منظور شركت در مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند، چنانچه تمايل به شركت در مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي) دانشگاه‌هاي ذيربط را دارند، لازم است از طريق سايت سازمان از تاريخ ۹۶/۳/۷ لغايت ۹۶/۳/۱۶ براي انجام بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، نسبت به واريز مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰ (سيصد و سي هزار) ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نموده و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صلاحيت‌هاي عمومي مندرج در سايت اطلاع رساني اين سازمان اقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسال و كد پيگيري مربوط را دريافت نمايند. بديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند، از مراحل گزينش نهايي حذف خواهند شد.

۸- گزينش نهايي داوطلبان در هر كدرشته‌محل براساس ضوابط مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي اين آزمون و حدنصاب تعيين شده توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در هر كدرشته محل و با توجه به اولويت كدرشته‌محل‌هايي كه براي مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي معرفي شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

۹- كليه داوطلباني كه از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی مبادرت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي نموده‌اند  لازم است به منظور اطلاع از نحوه و چگونگي انجام مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي و ساير مراحل گزينش به سايت دانشگاه مذكور مراجعه نمايند.

مدارك لازم كه داوطلبان داراي حدنصاب مي‌بايست همراه خود داشته باشند:

۱- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات .

تبصره – داوطلباني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي بوده و حداكثر تا تاريخ ۹۶/۶/۳۱ فارغ‌التحصيل مي‌شوند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه ۴۰ دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه ۹۶ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي).

۲- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره ۱- آن‌دسته از داوطلباني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره ۲ – كساني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي ۱ و ۲ فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

۳- اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

۴- اصل گواهي به انضمام حكم كارگزيني مبني بر اينكه عضو هيات علمي «رسمي- قطعي» و يا «رسمي- آزمايشي» تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن‌دسته از افرادي كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.

۵- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

۶- ارائه طرح‌واره به دانشگاه محل مصاحبه در رشته‌هاي پژوهش محور. (منظور از طرح واره، طرح اوليه رساله متقاضيان رشته محلهاي پژوهش محور است كه در راستاي طرح پژوهشي تقاضامحور كه از طرف مؤسسه اعلام شده است توسط داوطلب تهيه و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري بصورت مكتوب ارائه مي‌شود.)

۷-سایر مدارکی که دانشگاهها وموسسات آموزش عالی حسب درمورد سایت خود اعلام نموده اند.

بازدیدکننده گرامی درصورت داشتن سوال ، سوال خودرادربخش نظرات درزیرهمین مطلب بنویسیدتابه ان پاسخ داده شود

انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) Ph.d سال ۱۳۹۶

  • مهلت انتخاب رشته : زمان شروع انتخاب رشته از روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ لغایت روز چهارشنبه ۱۳ اریبهشت ۱۳۹۶ می باشد
  • ویرایش اطلاعات انتخاب رشته : برای ویرایش اطلاعات از بخش مربوطه که معمولا در منوی سمت راست می باشد اقدام نمایید.
  • توجه ویژه : به داوطلبان توصيه مي‌شود به تغييرات احتمالي كه در قالب اطلاعيه‌ بعد از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته از طريق سايت اين سازمان اطلاع رساني مي‌شود توجه نموده و در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهند. (ملاك عمل پذيرش دانشجو در آزمون، براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطلاعيه و يا اطلاعيه‌هاي رسمي از طريق سايت اين سازمان و هفته‌نامه پيك سنجش تا پايان مهلت انتخاب رشته منتشر مي‌گردد. عدم اطلاع از اطلاعيه‌هاي اعلام شده هيچ‌گونه حقي براي داوطلبان ايجاد نمي‌كند).
  • توجه ویژه : داوطلبان قبل از اقدام به انتخاب رشته ضرورت دارد به اطلاعیه و یا اطلاعیه های این سازمان درخصوص اصلاحات انجام شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دقت لازم را داشته باشند
  • توجه ویژه : در طی مراحل انتخاب رشته از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و بازکردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید.
  • توجه ویژه : در صورتی که در مراحل انتخاب رشته در سیستم به مشکلی برخورد کردید، پنجره های مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل انتخاب رشته را آغاز نمایید.
  • توجه ویژه : انتخاب رشته شما زمانی تکمیل گردیده که در مراحل انتخاب رشته از سیستم  رسيد انتخاب رشته که کدي ۱۵ رقمی است دریافت نمایید.

 

بازدیدکننده گرامی درصورت داشتن سوال ، سوال خودرادربخش نظرات درزیرهمین مطلب بنویسیدتابه آن پاسخ دده شود

پذیرش بدون آزمـون در دوره دکتری تخصصی (PHD) در دانشگاه ایوان کی

دانشگاه ايوان کی ؛ بزرگترین دانشـگاه غیرانتفاعی شرق تهران و یکی از ۷ دانشـگاه برتر غیرانتفاعی کشور؛ در نظر دارد، در راستاي اجراي “آيين نامه پذيرش بدون آزمـون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دکـتری مصوب جلسه مورخ ۲۷/۳/۹۳ شوراي هدايت استعدادهاي درخشان”، آيين نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ ، از بين دانش آموختگان ممتاز کارشـناسی ارشـد واجد شرايط، با بررسي سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمـون در رشته دکـتري تخصصي مهنـدسي صنايع-سيستم هاي کلان ، براي سال تحصيلي ۹۷-۹۶ دانشـجو جذب نمايد.

برای مشاهده شرایط و ضوابط به وب سایت دانشگاه www.eyc.ac.ir  مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است این دانشـگاه در ۵۰ کیلومتری از سه راه افسریه تهران قرار دارد و در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه سطح یک (درجه عالی) گردیده است و اعتبار مدارک آن معـادل دانشـگاه های دولتی می باشد .

جهت آشنایی بیشتر با دانشـگاه ایوان کی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید :

 

 

 
بازدیدکننده گرامی درصورت داشتن سوال ، سوال خودرادربخش نظرات درزیرهمین مطلب بنویسیدتابه ان پاسخ داده شود

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص برخي تغييرات ايجاد شده در جداول رشته هاي امتحاني آزمون ورودي دوره هاي دكتري (Ph.D) سال ۱۳۹۶

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۵/۶/۱۷ اين سازمان، درخصوص نحوه، زمان ثبت ­نام و همچنين جداول رشته­ ها و مواد امتحاني آزمون ورودي دوره­ هاي دكتري (Ph.D) سال ۱۳۹۶ اصلاحات زير در جدول رشته­ هاي آزمون ورودي دوره­ هاي دكتري (Ph.D) سال ۱۳۹۶ صورت پذيرفته است:

الف) افزايش رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلانِ آنها مي‌توانند در اين رشته‌ها شركت كنند.

*  رشته‌هاي اضافه شده در جدول زير علاوه بر مواردي است كه در اطلاعيه مورخ ۹۵/۶/۱۷ ذكر شده است.
رديف
عنوان و  كد رشته  امتحاني
رشته‌هاي مرتبط اضافه‌شده
۱
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي (كد ۲۱۰۸)
زمين­شناسي
۲
علوم اجتماعي (كد ۲۱۲۵)
جامعه‌شناسي ورزشي
۳
الهيات – كلام (كد ۲۱۳۳)
فلسفه اخلاق
۴
روان­شناسي (كد ۲۱۵۰)
مشاوره (تمامي گرايش­ها)
۵
زبان‌شناسي (كد ۲۸۰۸)
واژه‌گزيني و اصطلاح‌شناسي
ب‌)   تغييرات در عناوين رشتۀ امتحاني، رشته يا گرايش
*  در جدول زير عناوين اصلاح يا اضافه شده رشته‌هاي پذيرنده و يا گرايش‌هاي مربوطه ذكر شده است.
ضمناً در رديف‌هاي ۱۱ الي ۱۷ عناوين نهايي رشته‌هاي پذيرنده و گرايش‌هاي مربوطه درج شده است و ملاك عمل و پذيرش در دفترچة شماره ۲ خواهد بود.
رديف
عنوان و كد رشتة امتحاني
رشته يا گرايش اصلاح‌شده  و يا اضافه شده
۱
تاريخ ـ تاريخ ايران دوره اسلام (كد ۲۱۲۲)
تاریخ ايران دوره اسلام (كلمه اسلامي به اسلام اصلاح شده
است)
۲
الهيات – فقه و مباني حقوق اسلامي (كد ۲۱۳۰)
فقه و مباني حقوق اسلامي و انديشۀ امام خميني(ره) ( عنوان رشته به فقه و مباني حقوق و انديشة امام خميني(ره) اصلاح شده است)
۳
الهيات – اديان و عرفان (كد ۲۱۳۱)
عرفان اسلامي و انديشۀ‌ امام خميني(ره) ( عنوان رشته به عرفان اسلامي و انديشة‌ امام خميني(ره) اصلاح شده است)
۴
حقوق جزا و جرم­شناسي (كد ۲۱۵۵)
جرم­يابي ( عنوان رشته جرم و جرم­ يابي به جرم­ يابي اصلاح شده است)
۵
مهندسي پزشكي – بيومتريال (كد ۲۳۴۹)
بافت (عنوان گرايش مهندسي بافت به بافت اصلاح شده است)
۶
بهداشت و بيماري­هاي طيور (كد ۲۷۰۸)
بهداشت و بيماري­هاي پرندگان (كلمه طيور به پرندگان اصلاح شده است)
۷
آناتومي و جنين­ شناسي مقايسه ­اي دامپزشكي (كد ۲۷۲۴)
آناتومي و جنين­ شناسي مقايسه ­اي (كلمۀ دامپزشكي از عنوان رشته حذف شده است)
۸
فلسفه (كد ۲۱۳۶)
حكمت هنرهاي ديني (اضافه شده)
۹
حقوق نفت و گاز (۲۱۵۸)
حقوق تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي (اضافه شده)
۱۰
رياضي كاربردي (كد ۲۲۳۴)
آموزش رياضي (اضافه شده)
۱۱
مديريت بازرگاني (كد ۲۱۶۲)
۱) مديريت بازاريابي
۲) مديريت سياست‌گذاري بازرگاني
۳) رفتار سازماني و مديريت منابع انساني
۱۲
مديريت دولتي (۲۱۶۳)
۱) مديريت دولتي
۱) تصميم‌‌گيري‌ و خط ­مشي‌گذاري عمومي
۲) مديريت تطبيقي و توسعه
۳) رفتار سازماني
۴) مديريت منابع انساني
۲) مديريت سازمان‌هاي دولتي ايران
۱) سیاستگذاری دولتی (خط­مشی­گذاری عمومی)
۲) رفتاری
۳) سياست‌گذاري علم و فناوري
۱۳
مديريت صنعتي (كد ۲۱۶۴)
۱) مديريت صنعتي
۱) تولید و عملیات
۲) تحقیق در عملیات
۳) مدیریت سيستم‌ها
۴) استراتژي صنعتي
۵) مالي
۲) مديريت تكنولوژي
۱) مديريت نوآوري
۲) مديريت تحقيق و توسعه
۳) مديريت انتقال ­تكنولوژي و مالكيت معنوي
۱۴
مديريت (كد ۲۱۶۶)
۱) مديريت پيشگيري از جرم
۲) مديريت رسانه‌اي
۱۵
 مهندسی مكانيك ـ مكانيك جامدات (كد ۲۳۲۲)
 ۱) مهندسی مكانيك
۱) طراحی کاربردی شاخه تخصصي مكانیک جامدات
۲)  سازه و بدنه
 ۲) مهندسي راه‌آهن
 ماشین­های ریلی
۱۶
 مهندسی مكانيك ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات (كد ۲۳۲۳)
مهندسی مكانيك
۱) طراحی کاربردی شاخه تخصصي دینامیک، کنترل و ارتعاشات
۲) طراحی سیستم­های دینامیکی خودرو
۱۷
 مهندسی مكانيك ـ تبديل انرژي (كد ۲۳۲۴)
مهندسی مكانيك
۱) تبدیل انرژی
۲) قوای محرکه
ج) عنوان و كد رشته‌هاي امتحاني اضافه‌شده:
* رشته‌هاي امتحاني زير با مواد آزمون مربوطه، علاوه بر ساير رشته‌هاي امتحاني به مجموعه رشته‌هاي گروه فني و مهندسي اضافه شده است.
­۲۳۶۷-مهندسی هسته‌اي ـ پرتو پزشكي
عناوين دروس امتحاني:۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در برابر اشعه) و کارشناسی‌ارشد شامل (راديوايزوتوپ‌ها و كاربرد آنها – آشكارسازي و دوزيمتري – دستگاه‌هاي پرتو پزشكي)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی
رشته
گرايش
رشته­ های مرتبط که فارغ ­التحصیلان آن می­توانند در این کدرشته شرکت کنند
 مهندسی هسته‌اي
 پرتو پزشكي
تمامی رشته‌ها
۲۳۶۹-مهندسی هسته‌اي ـ گداخت
عناوين دروس امتحاني:۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در برابر اشعه) و کارشناسی‌ارشد شامل (رياضيات مهندسي – گداخت)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی
رشته
گرايش
رشته­های مرتبط که فارغ­ التحصیلان آن می­توانند در این کدرشته شرکت کنند
 مهندسی هسته‌اي
 گداخت
تمامی رشته‌ها
د) در رشتۀ امتحاني مدرسي معارف اسلامي (كد ۲۱۸۰)، شرايط پذيرش، به ­صورت زير اصلاح‌شده است.
* توجه: به اطلاع داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته مدرسي معارف اسلامي مي‌رساند مطابق مصوبه ۵۵۶ شوراي گسترش، لازم است متقاضيان تحصيل در اين رشته، داراي شرايط اختصاصي ذكر شده در بندهاي «الف» و «ب» ذيل باشند:
الف) دارا بودن يكي از مدارك زير:
۱) دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسلامي. ۲) مدرك سطح سه حوزه علميه.۳) گواهي خبرگان بدون مدرك (مرتبه مربي) مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح.۴) مربيان رسمي گروه معارف اسلامي (اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي در مرتبه مربي) با تأييد معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان .۵) حوزويان داراي گواهي اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همخوان با گرايش‌هاي پنج‌گانه دروس معارف اسلامي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه.
ب) دارا بودن شرط سني (حداكثر سن ۴۰ سال):
تبصره ۱: شرط سني چهل سال در زمان ثبت‌نام، ملاك عمل مي‌باشد (متولدين ۱۳۵۵/۹/۱۶ به بعد).
تبصره ۲: داوطلباني كه به عضويت هيأت علمي گروه معارف با تأييد معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي درآمده‌اند، از شرايط بند «ب» معاف مي‌باشند.
تبصره ۳: اساتيد حق‌التدريس گروه‌هاي معارف اسلامي به شرط داشتن مجوز تدريس از معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ( مشروط بر اينكه در ۲ ترم گذشته تدريس داشته باشد) از داشتن اين شرط مستثني مي‌باشند.
تذكر مهم:داوطلباني كه در اين رشته مجاز به انتخاب رشته‌ شوند لازم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي در سايت: www.Asatid.org و ارسال مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها اقدام نمايند. بديهي است عدم ثبت‌نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد.
منبع وب سایت سازمان سنجش