دانلود پاورپوینت واحد سخت افزار CCP

دانلود پاورپوینت واحد سخت افزار CCP .۱ در حالت CAPTURE (محاسبه عرض پالس ورودي) .۲ در حالت COMPARE (ايجاد كردن عرض پالس مورد نظر در خروجي) .۳ در حالت PWM (توليد سيگنال PWM) واحد CCP1 (شامل دو ثبات ۸بيتي، CCPR1L (بايت پايين) و CCPR1H (بايت بالا)) واحد CCP2 (شامل دو ثبات ۸بيتي، CCPR2L (بايت پايين) Continue reading