دانلود پاورپوینت گسترش بستر دریا

دانلود پاورپوینت گسترش بستر دریا بیشتر اطلاعات موجود درباره نواحی اقیانوسی، از مطالعات زمین‌فیزیکی توسط کشتیها و هواپیما به دست آمده زیرا ………… یکی از این روشها، اندازه‌گیری تغییرات قدرت میدان مغناطیسی بود. مغناطیس سنجها، ثبت پیوسته‌ای از قدرت میدان مغناطیسی در امتداد مسیرهای طی شده ارایه می‌دهند. این مقادیر مطلق برای تغییرات میدان مغناطیسی Continue reading


دانلود پاورپوینت تاثیر گسترش فناوری اطلاعات بر ظهوراقتصاد

تاثیر گسترش فناوری اطلاعات بر ظهوراقتصاد nدسترسي به خطوط پرسرعت ( هرصد نفر)(كره ۱۹، مجارستان۱) nسرور مطمئن(هر صد هزارنفر) (ايسلند ۴۸ و مكزيك نيم) nوب سايت (هر هزارنفر) (آلمان ۸۴ و مكزيك نيم) nمشركين تلفن همراه (هر ۱۰۰ نفر) ( لوكزامبورك ۹۸ و مكزيك ۲۲) nمشتركين اينترنت (هر ۱۰۰ نفر) (ايسلند ۵۹ و مكزيك ۲) Continue reading