دانلود پاورپوینت کشاورزی حفاظتی یا انقلاب آبی در کشاورزی

دانلود پاورپوینت کشاورزی حفاظتی یا انقلاب آبی در کشاورزی طبق تعریف FAO هر شیوه کشت و کاری که حداقل ۳۰درصد سطح زمین پوشیده از بقایای گیاهی بعد از عملیات کاشت باشد. در این تعریف کشاورزی شامل سه روش می شود: —روش متداول یا مرسوم —روش خاکورزی کاهش یافته —روش کشاورزی حفاظتی که روش کشاورزی حفاظتی Continue reading


دانلود پاورپوینت مشکلات و توصیه دستاورد ها در کشاورزی دیم کشور

دانلود پاورپوینت مشکلات و توصیه دستاورد ها در کشاورزی دیم کشور بیش از ۴۰% اراضی بصورت آیش مدیریت می شوند و آیش طولانی مدت منجر به: ازبین بردن پوشش گیاهی افزایش سطح تبخیر افزایش تجزیه بقایای گیاهی و کاهش مواد آلی خاک فشردگی خاک از تعدد خاک ورزی ها کاهش پایداری ساختمان خاک بدلیل تجزیه Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان گاوداری

گاوداری ضرورت خود کفائی و عدم وابستگی از لحاظ کشاورزی و دامپروری و یا به عبارتی دیگر تهیه ارزاق عمومی بر هیچ  فردی از افراد دیگر پوشیده  نیست و هر فرد سلیمی با جزئی تفکر و تعقل نمی تواند از قبول آن  سرباز زند . به عقیده صاحب نظران ، اولین و ابتدائی ترین شرط Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده سیاستهای اقتصادی در ایران از گذشته تا بحال

سیاستهای اقتصادی در ایران از گذشته تا بحال nروند تغییرات از بالا به پایین است nبازسازی دستگاه دولتی توسطه دیوان سالاران نخبه (اصلاحات دیوان سالاری – تفکیک قول – ترویج نظام نامه قانونی ) nآیا این اصلاحات به ظهور دولت مدرن انجامید یا نئو پاتریمونالیسم یا شبه مدرنیستی؟ nتجاری شدن اقتصاد nاستقرار مالکیت زمین یا Continue reading