دانلود پاور پوینت فصل چهارم علوم هشتم (SOURCEPWP)

دانلود پاور پوینت فصل چهارم علوم هشتم (SOURCEPWP) ¨دستگاه عصبی نیز مانند بقیهٔ دستگاه های بدن از اندام ها و بافت هایی ساخته شده است. این دستگاه ¨به طور کلی شامل دو بخش مرکزی و محیطی است. ¨بخش مرکزی، شامل مغز و نخاع است و مرکز کنترل فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن ¨محسوب Continue reading