دانلود پاورپوینت کتاب های مفید

دانلود پاورپوینت کتاب های مفید در سالهاي اخير شاهديم كه كتابهايي با عنوان «كتابهاي موفقيت» با موضوعاتي كاملاً متنوع در بين جوانان رايج گرديده است. اين كتابها كه از تنوع بسيار زيادي برخوردارند در مورد تمام زواياي زندگي از بدو تولد تا ازدواج و مرگ انسان منتشر مي‌‌شوند. بعضي از نسخه‌هاي اين كتابها حتي به Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان نقش کتاب های تصویری در دوره ی پیش دبستانی

نقش کتاب های تصویری در دوره ی پیش دبستانی تصویر در واقع نوعی گفتار وزبان است،تصویر و قوه ی باصره نقش به سزایی در زندگی ما دارد وتصاویر همانند صدا وادبیات دارای اهمیت می باشد.انسان موجودی بصری بوده وبخش مهمی از پردازش اطلاعات  درمغز،تجسم اطلاعات پیرامونی اوست.حدود ۸۰درصد اطلاعاتی که در مغز منعکس می شود Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده کتاب شناسی فقه

کتاب شناسی فقه ۱. موضوعي را براي تحقيق انتخاب كرده‌ايد، تحقيقي كه حلاّل مشكل و پاسخ به نيازي خواهد بود و با توان علمي و عملي شما نيز هماهنگي دارد؛ موضوع تحقيق را با تدوين فهرست سؤالات تحقيق، شفّاف و كاربردي كرده‌ايد؛ با تفكّر و بررسي‌هاي تجربيِ خودتان پاسخ‌هاي اوليّه و اجمالي به اين سؤالات Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده کتاب شناسی حدیث

کتاب شناسی حدیث  موضوعي را براي تحقيق انتخاب كرده‌ايد، تحقيقي كه حلاّل مشكل و پاسخ به نيازي خواهد بود و با توان علمي و عملي شما نيز هماهنگي دارد؛ موضوع تحقيق را با تدوين فهرست سؤالات تحقيق، شفّاف و كاربردي كرده‌ايد؛ با تفكّر و بررسي‌هاي تجربيِ خودتان پاسخ‌هاي اوليّه و اجمالي به اين سؤالات داده‌ايد Continue reading