مقاله آماده آموزش متوسطه در ژاپن

در ژاپن دوره آموزش متوسطه به دو دوره (اول متوسطه )ودوم متوسطه تقسیم میشود .
دوره اول آموزش متوسطه :
دانش آموزان پس از خاتمه تحصیلات ۶ سال ابتدایی دوره اول تعلیمات متوسطه ه مدت آن ۳ سال است به تحصیلات خود ادامه می دهند تحصیلات این گروه رایگان است
در این مدارس استعداد های دانش آموزان محک زده می شود وگرایشهای تحصیلی آنان در این دوره مشخص می شود
اهداف تعلیمات دردوره اول متوسطه :
۱- شناخت و پرورش استعداد دانش آموزان
۲- بالا بردن دانش و مهارتهای عملی دانش آموزان
۳- تقویت روحیه ی کار طلبی وکار جویی
۴- توسعه فعالیتهای اجتماعی دانش آموزان