مقاله آماده تأثیرات درس ادبیات درزندگی

زندگی هیچ ملتی جدا از «ادبیات » نیست

ادبیات نزد اشخاص و ملل ، به عنوان «غذای روح » و «چاشنی زندگی » مطرح بوده است و مردم از دیرزمان با آن می زیسته اند و انس داشته اند . هم اکنون نیز این حالت وجود دارد.

دامنه گسترده ادبیات و شاخ و برگهای آن به حدی است که هر قوم و ملتی و هر شخصی را با فرهنگهای مختلفی که دارند ، به نوعی دربر می گیرد .

نگاهی به فرهنگ مکتوب ملتها (کتاب) ، شعرها و سرودها ،دیوانهای اشعار ، امثال و حکم و ضرب المثلها ، داستانها وافسانه ها ، نقاشی ها ، خوشنویسی ها ، خطاطی ها و هنرهای گوناگونی که به کلام و سخن و نوشته مربوط می شود ، گستردگی دامنه ادبیات را نشان می دهد . جاذبه آن نیز نزد اقوام مختلف بشری مشهور است.


استخدام طراح و برشکار تریکو در مشهد

استخدام طراح و برشکار تریکو در مشهد به یک طراح و برشکار ماهر تریکو در محدوده پنج تن مشهد نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۶۲۳۴۲۴۰     منبع