دانلود پاور پوینت شیمی آلی

دانلود پاور پوینت شیمی آلی مکانیسم واکنش: نمایش جزئیات حرکتهای الکترونی شناخت مکانیسم واکنش = امکان پیش بینی واکنشها، واکنشگرها و فرآیندهای جدید. مکانیسم واکنش بهترین حدس ما درباره روند انجام آن واکنش است و ۱۰۰% قطعی نیست. الکترونهای آغازگر معمولا در پیوند سیگما قرار ندارند. اغلب الکترونهای آغازگر از پیوند پی یا از جفت Continue reading