دانلود پاور پوینت اعجاز عدد ۱۹

دانلود پاور پوینت اعجاز عدد ۱۹ عدد ۱۹ در قرآن کریم فقط یک بار آمده و آن هم در آیه ی ۳۰ سوره ی «مدثر» است. خداوند در تعدادی از آیات قبل و بعد این آیه در مورد وضع بعضی از سران شرک و سخن آنان در نفی و انکار قرآن مجید و رسالت پیامبر Continue reading