نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵

ارنامه ها به تفکیک کانون های وکلای دادگستری: مرکز: رتبه ۱ – رتبه ۲ – رتبه ۱۰ – رتبه ۱۱ – رتبه ۱۳ – رتبه ۲۹ – رتبه ۳۱ – رتبه ۴۳ – رتبه ۵۰ – رتبه ۵۱ – رتبه ۵۴ – رتبه ۵۷ – رتبه ۵۸ – رتبه ۶۰ – رتبه ۶۱ – رتبه Continue reading


ثبت نام کارآموزی وکالت سال ۹۵

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۵ برای ثبت نام پروانه کارآموزی وکالت سال ۹۵ کلیک کنید  به اطلاع متقاضيان مي‌رساند كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران- اسکودا) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مرکز- آذربايجان شرقي – فارس و كهگيلويه و بويراحمد- اصفهان Continue reading