دانلود پاورپوینت نظریه های اتمی

دانلود پاورپوینت نظریه های اتمی ۱- ماده از ذره های تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است ۲-همه ی اتمهای یک عنصر مشابه یکیگرند–(ایزوتوپ ها) ۳-اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین میروند-(در واکنش های شیمیایی هیدروژن به هلیم و هلیم به هیدروژن) ۴-اتم عنصرهای مختلف جرم وخواص شیمیایی متفاوتی Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده الکتروشیمی صنعتی

الکتروشیمی صنعتی الکتروشیمی در باره روابط بین پدیده های شیمیایی و الکتریسیته بحث می کند. انرژی بعضی از واکنش های شیمیایی از جمله یون ها را ممکن است به نیروی الکتروموتوری تبدیل کرد در حالی که به کار بردن نیروی الکتروموتوری در محلول محتوی یون ها یا نمکهای مذاب  موجب واکنش شیمیایی می شود نوع Continue reading