دانلود پاورپوینت نظریه های اتمی

دانلود پاورپوینت نظریه های اتمی ۱- ماده از ذره های تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است ۲-همه ی اتمهای یک عنصر مشابه یکیگرند–(ایزوتوپ ها) ۳-اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین میروند-(در واکنش های شیمیایی هیدروژن به هلیم و هلیم به هیدروژن) ۴-اتم عنصرهای مختلف جرم وخواص شیمیایی متفاوتی Continue reading


دانلود پاورپوینت مغناطیس

دانلود پاورپوینت آماده مغناطیس —اثر مغناطیس روی آب به‌طور اتفاقی توسط دانشمندان روسی مشاهده شد. حرکت آب در داخل لوله‌ها باعث ——رسوب املاح روی جدار لوله‌ها گشته، ضمن کاهش سطح مقطع لوله‌ها و افزایش افت انرژی، عبور آب داخل لوله‌ها را مختل می‌کند. —— آنها دریافتند که آب مغناطیس شده جرم داخل لوله‌ها را پاک Continue reading


تفاوت های فیزیکی ستاره ها و سیارات

ستاره ها و سیارات معمولاً بر اساس دو ویژگی از یکدیگر متمایز می شوند: ۱- بر مبنای این که آیا در آنها واکنش های های هسته ای انجام می گیرد و به عبارتی آیا در هسته شان هیدروژن می سوزانند یا نه. در ستاره ها واکنش های هسته ای انجام می گیرد ولی در سیاره Continue reading