دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی

قران کریم زبان مشترک و عامل وحدت
از انجا که قران کتاب اسمانی همه دست اندرکاران نظام است این کتاب عامل وحدت و زبان مشترک حوزه ودانشگاه میباشد باید فرهنگ دانشگاه و حوزه فرهنگ قرانی باشد و کم وکاستی که هر کدام نسبت به قران دارند برطرف شود.
انچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که دریابیم انچه پایه های فکری و معنوی مدیریت اسلامی را تحکیم می بخشد قران کریم است .


آگهی استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸

درخواست صدور مجوز استخدام ۵۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش در سال ۹۸   معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش و جانشین وزیر آموزش و پرورش: بر اساس سند جامع نیروی انسانی نیازها را برآورد و درخواست ۵۵ هزار مجوز استخدامی هم از طریق ماده ۲۸ (آزمون استخدامی) و هم کنکور سراسری Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی همة نهادهاي مالي يك بخش واقعي در عمليات خود دارند كه هزينه و درآمدهاي اضافي به دنبال دارد. منظور از بخش واقعي صرفا به ماشين آلات و فناوري محدود نمي شود بلكه مسايل مربوط به نيروي انساني هم در آن لحاظ ميشود. فناوري و نيروي انساني بر تمام حوزه هاي مولد ارزش (سودآوري) Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده اهميت آموزش نيروي انساني

اهميت آموزش نيروي انساني رسيدن به اهداف سازمان بستکي به توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغيير دارد.اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سببب مي شود تا افراد بتوانهند متناسب با تغييرات سازماني و محيطي به طور موثر فعاليت هايشان را ادامه داده و بر کارايي خود بيفزايند.بنابراين آموزش و بهسازي Continue reading