دانلود پاورپوینت روش های تحلیل فرایند هفت ابزار کنترل آماري فرآيند

دانلود پاورپوینت روش های تحلیل فرایند هفت ابزار کنترل آماري فرآيند اولين نمودار علت و معلول به وسيله پرفسور «كاآرو ايشي كاوا» از دانشگاه توكيو هنگام تدريس چگونگي تجزيه عوامل مختلف و ارتباط آنها با يكديگر به مهندسان كارخانه كاوازاكي در تابستان ۱۹۴۳ با طرح و شكلي كه شبيه يك ماهي بود ساخته شد. نمودار Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان انگیزش

انگیزش هنگامی که هریک از این نیازها به مقدار کافی ارضا شود،نیاز بعدی خود نمایی می کند.باتوجه به نمودار،فرد یک سلسله مراتب راطی می کند.ازدیدگاه انگیزش ،نظریه مزبور بیانگر این است که اگرچه هیچ نیازی به طور کامل ارضانمیشود ولی اگرنیازی به صورت اساسی وبه مقدار لازم ارضاشود،دیگرایجاد انگیزه نمیکند وباعث تحریک فرد نمیگردد.بنابراین طبق Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان توابع لگاریتمی

توابع لگاریتمی vمکوس تابع نمایی را تابع لگاریتم مینامیم وبه صورت y=logax نمایش میدهیم از طرفی میدانیم نمودار یک تابع و مکوس ان نسبت به خط y=x قرینه ی یکدیگرند لذا به کمک نمودارY=ax  نمودار Y=logaXرا رسم میکنیم: نوع فایل: ppt تعداد اسلاید: ۵