دانلود پاورپوینت نظریه های اتمی

دانلود پاورپوینت نظریه های اتمی ۱- ماده از ذره های تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است ۲-همه ی اتمهای یک عنصر مشابه یکیگرند–(ایزوتوپ ها) ۳-اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین میروند-(در واکنش های شیمیایی هیدروژن به هلیم و هلیم به هیدروژن) ۴-اتم عنصرهای مختلف جرم وخواص شیمیایی متفاوتی Continue reading