دانلود پاور پوینت ساختار عضله

دانلود پاور پوینت ساختار عضله بافت عضلانی در بدن انسان تولید حرکت می کند. در بدن انسان سه نوع عضله وجود دارد : ۱صاف SMOOTH عضله صاف یا احشائی منجر به حرکت مواد در داخل بدن از قبیل پیش راندن غذا در لوله گوارش می شود و در بسیاری از نقاط بدن یافت می شود. CARDIAC  Continue reading