دانلود پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار

دانلود پاورپوینت مدیریت رفتاری و كسب و كار شرط بقا : توازن بین نیروهای درونی و بیرونی شرط موفقیت : پیشی گرفتن و غلبۀ نیروی درونی بر نیروهای بیرونی کنترل و دستکاری در ساز وکارهای نیروی بیرونی در حوزۀ اقتدار سازمانها نیست پس سازمانها تنها با تمسک به نیروی داخلی می توانند وارد پیکار شوند Continue reading


دانلود پاورپوینت ۵ نستو کسب و کارهاي نوپا

۵ نستو کسب و کارهاي نوپا لطفا به اهميت موارد زير و ميزان شناخت خود از اين حوزه ها امتياز بين ۰ تا ۱۰ بدهيد. براي بيشترين (اهميت يا شناخت) عدد۱۰ و کمترين عدد ۰ را منظور کنيد. ¢مديريت راهبردی ¢مديريت مالي ¢مديريت منابع انساني ¢مديريت بازاريابي و فروش ¢مديريت توليد / پروژه نوع فایل: Continue reading