استخدام مدیر آشنا به خط تولید و مسئول آزمایشگاه

از افراد واجد شرایط جهت همکاری در خراسان رضوی دعوت به عمل می آوریم: مسئول آزمایشگاه مدیر خط آشنا به خط تولید آب، دوغ و نوشابه تلفن: ۳۸۸۴۲۳۱۱     کارجوی گرامی لطفاً به تاریخ خبر استخدامی توجه فرمایید. کارجوی گرامی برای درخواست کار با شماره تلفن ۳۸۸۴۲۳۳۱۱ تماس بگیریید کارجوی گرامی لطفاً نظر خود Continue reading