دانلود پاورپوینت انواع قراردادهای پيمانکاری

دانلود پاورپوینت انواع قراردادهای پيمانکاری کارفرما :شخص حقوقی است که طرف پیمان با پیمانکار است وکارهای موضوع  پیمان برای وی انجام می شود. مجري طرح: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که ازطرف کارفرما وظیفه دارد با بکارگیری سایر عوامل مدیریت و اجرا و هماهنگی آنان ، طرح را براساس گزارش امکان سنجی تصویبی با انتخاب Continue reading


نقض تعهد توسط فروشنده و مشتري و راههاي جبران خسارت در كنوانسيون وين (بيع بين المللي)

دانلود پاورپوینت نقض تعهد توسط فروشنده و مشتري و راههاي جبران خسارت در كنوانسيون وين (بيع بين المللي) در كنوانسيون وين (كنوانسيون بيع بين المللي) بعد از بررسي نحوه انعقاد قرارداد بيع نوبت به بررسي آثار آن مي رسد. با انققاد قرار داد تعهدات متقابلي براي هر يك از بايع و مشتري ايجاد مي شود Continue reading