دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد

دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد همانطور که در بخش قبل توضيح داده شد، مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به Continue reading


دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد

دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد اهميت بوروکراسی در اين است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسايل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصيص بهينه منابع، کشور را در مسير پيشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب يک نظام اداری سالم قابل اجرا، پياده و عملياتی شدن Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان تعهدات کشورها در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

تعهدات کشورها در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد قطعنامه ۵۵/۶۱ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۳ تدوین یک سند حقوقی            بین المللی مثبت ارزیابی نمود قطعنامه ۵۸/۴ مورخ  ۱۳۸۲/۸/۹مصوب مجمع عمومي سازمان        ملل متحد  امضاءکنوانسيون در تاريخ ۱۳۸۲/۹/۱۸مريدا مکزيک ۱۶۰کشور قابلیت اجرایی کنوانسیون از تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۳  تصويب کنوانسيون در آبان ۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام  عضويت جمهوري Continue reading