دانلود پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید

دانلود پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید آیش سوزانیدن، برداشت بقایای گیاهی و چرای بی رویه اجرای خاک ورزی ها سنتی و تعدد آن مخصوصاً در جهت شیب توسط زارعین تغذیه نا مناسب گیاهی کاشت سنتی گندم با تناوب آیش در اراضی با شیب های بیش از ۱۲ در صد عدم تهیه و استفاده کامل Continue reading