دنلود پاورپوینت استرس چيست؟

دنلود پاورپوینت استرس چيست؟ تعريف استرس ›۱-استرس پاسخ يا عكس العمل فكري يا جسمي فرد در برابر تهديدها ،اتفاقات،يا تغييرات عيني يا ذهني باشد ›۲-عكس العمل فيزيكي و احساسي فرد در برابر انتظارات ، وقتي كه تبعات ناشي از اين انتظارات براي وي همراه با ابهام و اهميت باشد علايم ونشانه هاي استرس ›الف)جسماني: ›۱-پر Continue reading


دانلود پاورپوینت آشنايي با دستگاه گردش مواد در بدن انسان

دانلود پاورپوینت آشنايي با دستگاه گردش مواد در بدن انسان قلب به عنوان تلمبه يا پمپاژ كننده نيزمطرح مي شود با آوردن گوشي پزشكي به كلاس و گوش كردن به صداي قلب مي توان محل قلب را تشخيص داد . تعداد ضربان قلب در يك فرد بالغ ۷۰ تا ۸۰ در دقيقه است ممكن است Continue reading


دانلود پاورپوینت گردش مواد علوم هفتم

گردش مواد علوم هفتم vقلب به عنوان تلمبه يا پمپاژ كننده نيزمطرح مي شود با آوردن گوشي پزشكي به كلاس و گوش كردن به صداي قلب مي توان محل قلب را تشخيص داد . vتعداد ضربان قلب در يك فرد بالغ ۷۰ تا ۸۰ در دقيقه است ممكن است ضربان قلب دانش آموزان از اين Continue reading