دانلود پاورپوینت مفاهیم بنیادی آب های زیر زمینی

دانلود پاورپوینت مفاهیم بنیادی آب های زیر زمینی در طول فصل آبی تغذیه سفره آبی بالاست و در نتیجه سفره آب نسبتاً شیب دار است. بنابراین آب هم در چاه های کم عمق و هم در چاه های عمیق دیده میشود. در طول فصل خشک سطح سفره آب نزول کرده و شیب سفره کاهش پیدا Continue reading