دانلود پاورپوینت استخدام و گزینش درسازمانها

دانلود پاورپوینت استخدام و گزینش درسازمانها استخدام به مفهوم مصدری آن یعنی به خدمت درآوردن یک نیرو دریک شرایط خاص و با یک قرداد معین. استخدام (نظام جذب نیروی انسانی);  به معنای تامین و دراختیار داشتن و به کار گرفتن واجد شرایط ترین متقاضیان مشاغل سازمان می باشد.وشامل مجموعه عملیات : برنامه ریزی نیروی انسانی،کارمند Continue reading


دانلود پاور پوینت سازمانهای یادگیرنده

دانلود پاور پوینت سازمانهای یادگیرنده منابع و ماخذ: الوانی،سید مهدی،”سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین،نظریه های مدیریت”،مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران،۱۳۷۸ اس اکلند، جان،” تعالی سازمان های فراگیر”، ترجمه محسن الوندی، موسسه خدمات فرهنگی رسا ،تهران،۱۳۸۴ حیدری تفرشی،یوسفی سعید آبادی،رضا،خدیوی،اسدالله،”نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز”انتشارات فراشناختی اندیشه،تهران،چاپ اول،۱۳۸۱ دفت، ريچارد،” مباني طراحي Continue reading


دانلود پاور پوینت بهره وری و تجزيه و تحليل در سازمانها

دانلود پاور پوینت بهره وری و تجزيه و تحليل در سازمانها قبل از بهبود بهره وری باید وضع موجود سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. راههای گوناگونی برای تشخیص و درمان بیماریهای یک سازمان وجود دارد. در بیشتر مواقع ، بیماری سازمان در هر سه قلمرو سخت افزار، نرم افزار و Continue reading


دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای روز به روز اعتقاد سازمانها در این مورد راسخ تر میشود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیت های راهبردی خواهد شد. فقط با قوانین و مقررات نمیتوان سازمان و بنگاه را اداره کرد. اداره بهتر سازمانها مستلزم قرار گرفتن اخلاق در کنار قانون دارد. خود کنترلی جایگزین Continue reading