دانلود پاورپوینت اهميت بهداشت فردي

دانلود پاورپوینت اهميت بهداشت فردي بهداشت فردي علاوه برآنكه سهم قابل توجهي در سلامتي انسان ها دارد،بخش مهمي ازعلم پيشگيري ودرمان را تشكيل مي دهد در بهداشت فردي مسئوليت بهداشتي هرفرد به عهده خوداو خواهد بود وهركس بارعاتيت آن خواهد توانست از لحاظ جسمي و روحي در وضع مناسبي قرارگيرد ووظيفه اي راكه نسبت به Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده ساختمان پوست

—ساختمان پوست —پوست بزرگترین دستگاه حسی است که گیرنده های ان درمساحتی به وسعت ۲مترمربع پراکنده شده اند.پوست بافت های داخلی بدن رادرمقابل سرماوگرمای شدیدومحرک های خطرناک حفظ می کند.بخش اعظم پوست پوشیده ازموهای قابل مشاهده است.بخش دیگری که شامل لب و نوک انگشتان و کف دست وپافاقدموست.این بخش ها ضخیم تروحساسترازقسمتهای پوشیده ازموی پوست Continue reading