دانلود پاورپوینت نقش ریسک در مدیریت کسب وکار

نقش  ریسک  در مدیریت کسب وکار امروزه شرکت ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می کنند در این شرایط شرکت ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب و کار خدمات مالی، پذیرش ریسک است و بدون پذیرش ریسک Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی همة نهادهاي مالي يك بخش واقعي در عمليات خود دارند كه هزينه و درآمدهاي اضافي به دنبال دارد. منظور از بخش واقعي صرفا به ماشين آلات و فناوري محدود نمي شود بلكه مسايل مربوط به نيروي انساني هم در آن لحاظ ميشود. فناوري و نيروي انساني بر تمام حوزه هاي مولد ارزش (سودآوري) Continue reading