دانلود پاورپوینت درس شیمی۱ صفحات۳۵تا۴۲

دانلود پاورپوینت درس شیمی۱ صفحات۳۵تا۴۲ تأمین آب آشامیدنی انسان از گذشته های دور،بدون نگرانی یا شاید نا آگاهی از آلودگی،آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از نزدیک ترین جویبار ،رودخانه برکه،چاه و حتی آبگیر ها ی دست ساخته و روباز تهیه می کرد. او فضولات انسانی را در چاه هایی انبار و پس از مدتی Continue reading