دانلود پاورپوینت روانشناسي كار (ويژه دانشجويان رشته حسابداري)

دانلود پاورپوینت روانشناسي كار (ويژه دانشجويان رشته حسابداري)   روانشناسي شخصيت شاخه اي از روانشناسي است كه به مطالعه صفات و پوياييهاي شخصيتي،تهيه و تدوين نظريه هاي شخصيت و آزمون ها براي ارزيابي صفات شخصيتي  مي پردازد. برخي رشته هاي كاربردي روانشناسي عبارتند از: روانشناسي كار روانشناسي بهره وري روانشناسي صنعتي- سازماني روانشناسي مصرف كننده/ Continue reading


دانلود پاور پوینت روانشناسي تربيتي

دانلود پاور پوینت روانشناسي تربيتي به اعتقاد اين نظريه براي ايجاد ارتبا بين مطالب فعلي و و مطالب فبلي ار ائه پيش سازمان دهنده در ابتداي يادگيري است. پيش سازمان دهنده خلاصه اي كلي از كل مطالب يادگيري است كه به صورت نوشتاري و يا گفتاري در ابتداي درس يا يادگيري ارائه مي شود يكي Continue reading