دانلود پاورپوینت شيمي عمومي رشته تربيت بدني

دانلود پاورپوینت شيمي عمومي رشته تربيت بدني جرمهايي از يك عنصر كه با جرم ثابتي از عنصر ديگر تركيب مي شوند، با يكديگر نسبتهاي عددي ساده اي را تشكيل مي دهند. بعنوان مثال: ممكن است در اثر واكنش عنصر  A با عنصر  B، دو تركيب AB و AB2 تشكيل شود. در نتيجه در دو تركيب Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان آموزش نرم افزار MATLABبخش ۲

آموزش نرم افزار MATLABبخش ۲ .۱نکاتی بیشتر در مورد کار با ماتریس ها (آرایه ها). .۲رشته (String) .۳تعریف ساختار (Structure). .۴تعریف آرایه سلولی (Cell array). .۵آشنایی با Symbolic math toolbox .۶توابع مربوط به زمان اجرا   نوع فایل: ppt تعداد اسلاید: ۲۰