دانلود پاورپوینت مفاهیم وکلیات اعتیاد

دانلود پاورپوینت مفاهیم وکلیات اعتیاد ۳۱ ماه مي (دهم خرداد) روز جهاني بدون دخانيات ۲۶ ژوئن (پنجم تير ماه) روز جهاني مبارزه با مواد مخدر ۲۵ تير ماه روز بهزيستي اول دسامبر(دهم آذرماه) روز جهاني مبارزه با ايدز بین ۵۰۰۰تا۷۰۰۰ سال پیش نوع بشر تریاک وحشیش را میشناخته ومصرف میکرده است! در کشورماموادمخدرعموما ازدوره صفویه Continue reading