دانلود پاورپوینت مباحثی در مورد ماجرای سقیفه

دانلود پاورپوینت مباحثی در مورد ماجرای سقیفه کتاب های منبعی که در سایت ها استفاده شده بودند: تاریخ طبری صحیح بخاری ابن ابي الحديد، جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه، دکتر محمود مهدوي دامغاني،ج۳، چاپ اول، تهران، نشر ني ابن اثير، عزالدين علي، تاريخ کامل، دکتر سيد محمد حسين روحاني، ج۳، چاپ اول، تهران، انتشارات Continue reading