دانلود پاورپوینت رایگان انواع نرم افزار کامپیوتر

انواع نرم افزار کامپیوتر بخشی از کامپیوتر است که جهت بکارگیری سخت افزار، فرمان دادن و هدایت آن مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد کامپیوتر توسط یکسری دستورالعمل به نام برنامه که توسط ما نوشته می شود، تعیین می گردد. نرم افزار، برنامه ای است جهت بکارگیری سخت افزار برنامه نیز مجموعه ای دستور العمل Continue reading