دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی دی ماه ۹۳

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی دی ماه ۱۳۹۳ پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید  


دانلود نمونه سوال ادبیات دوم تجربی دی ماه ۹۴

دانلود نمونه سوال درس ادبیات دوم دبیرستان  رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۴ برای کلیه رشته ها تعداد صفحات:۳صفحه در دوامتحان تعداد سوالات:۵۰ سوال در دوامتحان پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال ادبیات دوم تجربی دی ماه ۹۴ قسمت ۳

دانلود نمونه سوال درس ادبیات دوم متوسطه رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۴ قسمت سوم برای کلیه رشته ها تعداد صفحات:۶صفحه در دو امتحان تعداد سوالات:۷۷ سوال در دو امتحان پسوند فایل سوالات به صورت PDFمی باشد برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال ادبیات دوم تجربی خرداد ماه ۹۳

دانلود نمونه سوال درس ادبیات دوم  دبیرستان رشته علوم تجربی خرداد ماه ۱۳۹۳ برای کلیه رشته ها تعداد سوالات: تعداد صفحات: فایل سوالات به صورت PDFمی باشد برای دریافت فایل سوالات روی لنیک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دی ماه ۹۳

دانلود نمونه سوال درس ریاضی دوم متوسطه دی ماه ۱۳۹۳ برای رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک تعداد سوالات:۱۲ سوال در یک امتحان تعداد صفحات:۲صفحه در یک امتحان پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید