دانلود نمونه سوال ریاضی دی ماه ۹۳ قسمت ششم

دانلود نمونه سوال درس ریاضی پایه دوم متوسطه دی ماه ۱۳۹۳

برای رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

تعداد سوالات:۲ صفحه در یک امتحات

تعدادصفحات:۱۶ سوال در یک امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”217″]

دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دی ماه ۹۳ قسمت چهارم

دانلود نمونه سوال درس ریاضی دوم متوسطه دی ماه ۱۳۹۳ قسمت چهارم

برای رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تعداد سوالات:۳۰ سوال در دو امتحان

تعداد صفحات:۶صفحه در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”214″]

دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دی ماه ۹۳ قسمت سوم

دانلود نمونه سوال درس ریاضی دوم متوسطه دی ماه ۱۳۹۳ قسمت سوم

برای رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تعداد سوالات:۲۴ سوال در دو امتحان

تعداد صفجات:۴صفحه در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDFمی باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”213″]