ادبیات فارسی 3

دانلود نمونه سوال دوم تحربی درس ادبیات خرداد ماه ۹۳

دانلود نمونه سوال دوم تحربی درس ادبیات فارسی خرداد ماه ۱۳۹۳ پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد برای دریافت فایل سوالات رو لینک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال درس ادبیات فارسی سال ۹۲ دوم تجربی

برای دریافت نمونه سوال روی لینک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال ادبیات خرداد ماه ۹۴ قسمت دوم

دانلود نمونه سوال درس ادبیات فارسی خرداد ماه ۱۳۹۴ قسمت دوم برای کلیه رشته ها تعداد صفحات:۴صفحه تعداد سوالات:۶۰ سوال در دو امتحان پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد برای ردیافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کیند


دانلود نمونه سوال ادبیات خرداد ماه ۹۴

دانلود نمونه سوال درس ادبیات فارسی  خرداد ماه ۱۳۹۴ برای کلیه رشته ها تعداد صفحات:۵صفحه در دو امتحان تعداد سوالات:۸۲ سوال در دو امتحان پسوند سوالات به صورت PDF می باشد برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال ادبیات خرداد ۹۴

دانلود نمونه سوال درس ادبیات خرداد ماه  ۱۳۹۴ برای کلیه رشته ها تعداد صفحات:۳صفحه تعداد سوالات:۴۳سوال پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال ادبیات دوم تجربی خرداد ماه ۹۳

دانلود نمونه سوال درس ادبیات دوم  دبیرستان رشته علوم تجربی خرداد ماه ۱۳۹۳ برای کلیه رشته ها تعداد سوالات: تعداد صفحات: فایل سوالات به صورت PDFمی باشد برای دریافت فایل سوالات روی لنیک زیر کلیک کنید


دانلود نمونه سوال ادبیات تجربی دوم دبیرستان خرداد ماه ۹۳ فسمت دوم

دانلود نمونه سوال درس ادبیات رشته علوم تجربی پایه دوم دبیرستان خرداد ماه ۱۳۹۳ قسمت دوم برای کلیه رشته ها تعداد سوالات: تعداد صفحات: پسوند فایل سوالات به صورت PDFمی باشد برای دربافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید