دانلود سوالات آزمون فن ورز تعميرونگهداري شبكه هاي هوايي وتجهيزات برقدار فشار ضعيف (خط گرم )

دانلود سوالات آزمون فن ورز تعميرونگهداري شبكه هاي هوايي وتجهيزات برقدار فشار ضعيف (خط گرم )

 

۱- نظريه كوه يخ ( نمودار حوادث و چگونگي تقسيمات آنها) چه مفهومي را بيان مي كند .

الف- جهت محاسبه تكرار حوادث به اين الگو مراجعه شود .

ب- براي پيشگيري از حوادث جدي بايد به حوادث بخير گذشت توجه كرد و آنها را گزارش نمود.

ج- جمع حوادث منحصر به ضريب سيصد و سي حادثه مي تواند قلمداد شود .

د- حوادث به خير گذشت همواره بيش از حوادث جزئي و جدي مي باشد .

 

۲- براساس اعلام سازمانهاي ذيربط درصد بروز حوادث با عوامل انساني و تجهيزاتي چگونه بيان مي‌شود  .

الف-  خطاي انساني ۶۰% و خطاي تجهيزاتي ۴۷% و ساير ۳%

ب-  خطاي انساني ۵۰% و خطاي ماشين ابزار ۵۰%

ج-  خطاي ابزار ۱۲% و خطاي انساني ۸۵% و ساير موارد ۳%

د-  همه موارد فوق صحيح است

تعداد سوالات : ۷۴

پسوند فایل ایجاد شده : docx

برای دانلود این فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.