دانلود پاور پوینت امام خامنه ای و دانشجویان

دانلود پاور پوینت امام خامنه ای و دانشجویان درباره مسئله دین در دانشگاهها (باید بگویم:)دین،به همین معنای تدین،مورد نظر است.آن تفسیر غلط روشنفکری از دین و همان تصوراتی که بعضی ها داشتند و کجروی ها و کج فهمی هایی که در مسائل دین بوده،آن را نمیگویم.تجربه نشان داد که آن تصدورات،یک پول سیاه هم ارزش Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان فعالیت بدنی و سلامت

فعالیت بدنی و سلامت اهداف آموزشی: تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساده و با شدت متوسط تشویق به فعالیت بدنی منظم در کشورهای در حال توسعه به ویژه برای زنان تشویق به تناسب بدنی در Continue reading