دانلود پاورپوینت روش تدريس بديعه پردازي(نوآفريني) Synectics

دانلود پاورپوینت روش تدريس بديعه پردازي(نوآفريني) Synectics اعتقادات جديد درباره خلافيت و نوآفريني فكري حايز اهميت است.ديدگاههاي حاضر اين اميدواري را به وجود آورده اند كه مي توان خلاقيت را يادگرفت و يادداد. هدف اساسي نوآفريني،خلاقيت يا بديعه پردازي شكستن سد قواعد مرسوم و خلق باورها،افكار،فنون و اشيا است. عوامل زيادي در پرورش تفكر آفريننده Continue reading


دانلود پاورپوینت روش های حمایت تنفسی در نوزادان نارس

روش های حمایت تنفسی در نوزادان نارس —در نوزادان کوچکتر از ۳۲ هفتگی و وزن کمتراز۱۵۰۰ گرم از نظر علائم اولیه توسط چشم پزشک مورد غربالگری قرار داد. —غربالگری هر دو هفته تا زمان پیشرفت واسکولاریزاسیون به قسمت خارجی شبکیه ،همراه با درمان رتینو پاتی پیش رونده به کمک کرایو تراپی یا فوتو کواگو لاسیون Continue reading