اطلاعیه ثبت نام های کارت سوخت

کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند 🔹 قرار است رمز همه کارت‌ها بازیابی شود و وقتی که مالک خودرو برای نخستین بار برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه و کارت خود را وارد نازل کند، پیامی مبنی بر انتخاب رمز روی صفحه نقش می‌بندد و مالک می‌تواند رمز خود را انتخاب کند. Continue reading