دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز

دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز

           عقیده قدیمی :

اگرشما اماکن ورزشی را بسازید،مردم خواهند آمد

vزمان به سرعت تغییر کرده  و اماکن ورزشی  مدرن در مقایسه با نسل قبل ، چه به لحاظ ظاهر و چه به لحاظ عملکرد بسیار تغییر کرده . . .   

            احتیاجات مشتری تغییر پیدا کرده و منجر به تغییر عملکرد اماکن مدرن ورزشی شده

در خلال این تغییرات موضوع مهم سودآوری برای مجموعه ها پررنگ تر شده

و منجر به :            

vبازبینی در استراتژی مکان یابی اماکن که

این فرآیند نیز منجر به  :      

بازبینی در بازار هدف اماکن ورزشی

تعداد اسلاید های این پاورپوینت : ۱۴

پسوند فایل ایجاد شده : ppt