دانلود پاورپوینت روش تدريس بديعه پردازي(نوآفريني) Synectics

دانلود پاورپوینت روش تدريس بديعه پردازي(نوآفريني) Synectics اعتقادات جديد درباره خلافيت و نوآفريني فكري حايز اهميت است.ديدگاههاي حاضر اين اميدواري را به وجود آورده اند كه مي توان خلاقيت را يادگرفت و يادداد. هدف اساسي نوآفريني،خلاقيت يا بديعه پردازي شكستن سد قواعد مرسوم و خلق باورها،افكار،فنون و اشيا است. عوامل زيادي در پرورش تفكر آفريننده Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده درس ۸ دینی اول دبیرستان

درس ۸ دینی اول دبیرستان راهاي رسيدن به ايمان وتقويت آن ۱ تفكر پيرامون آيات خدا در گستره ي هستي ۲ توجه دائم به خداوند و ذكر و ياد او ۳ توجه به نعمت هاي خدا ۴ انجام نيكي ها و دوري از گناهان حال اگر جوانه هاي ايمان درمجموعه ي اعضاي يك جامعه پديدارشود Continue reading