دانلود پاورپوینت ساماندهی زباله های بیمارستانی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دانلود پاورپوینت ساماندهی زباله های بیمارستانی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) بیمارستان از جمله موسسات بهداشتی و درمانی مهم است که طی سالهای اخیر به علت ازدیاد جمعیت همانند دیگر زمینه ها از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با توجه به اینکه بیمارستان محلی است که بیمار جهت درمان و گذراندن دوران نقاهت در Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده ارزیابی های لازم پیش از اعمال جراحی ( در بیماران سالم که زمینه بیماری دیگری ندارند. )

دانلود پاورپوینت آماده ارزیابی های لازم پیش از اعمال جراحی ( در بیماران سالم که زمینه بیماری دیگری ندارند. ) ۱) موارد ثبت در پرونده الف( جدول ASA پیش بینی میزان خطر پیش از عمل جراحی ب) تاریخچه تحمل کوششی ج)  علائم حیاتی بیماران د) تاریخچه و معاینه بالینی ۲)آزمایش ها و اقدامات روتین ۳) Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان ارزیابی های لازم پیش از اعمال جراحی

ارزیابی های لازم پیش از اعمال جراحی ۱) موارد ثبت در پرونده الف( جدول ASA پیش بینی میزان خطر پیش از عمل جراحی ب) تاریخچه تحمل کوششی ج)  علائم حیاتی بیماران د) تاریخچه و معاینه بالینی ۲)آزمایش ها و اقدامات روتین ۳) مشاوره ها نوع فایلppt تعداد اسلاید: ۸