دانلود پاورپوینت اجرای برنامه آموزشی وارزیابی آن

اجرای برنامه آموزشی وارزیابی آن برنامه ریزی : امری است که بوسیله نهاد مسئول تدوین برنامه ( وزارت آموزش وپرورش و وزارت برنامه ریزی ) انجام می پذیرد.   اجرای برنامه: توسط دوایر اجرائی وزارت آموزش  وپرورش،واحدهای منطقه ای آن ومدارس صورت می گیرد. نظارت: صرفاً یک امر اداری است که با هزینه و مدیریت Continue reading


دانلود پاورپوینت روش صحیح تولید برنامه+ ارتقاء تکنیکهای برنامه نویسی

روش صحیح تولید برنامه+ ارتقاء تکنیکهای برنامه نویسی تعیین نیازمندیهای مسئله تحلیل مسئله (ورودی –خروجی –محدودیت) طراحی الگوریتم –کنترل الگوریتم پیاده سازی الگوریتم (نوشتن کد) تست و کنترل برنامه نگهداری و نوسازی برنامه Ø Ø نوع فایل: ppt تعداد اسلاید: ۲۱


دانلود پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی lیک دستگاه الکترونیکی است که حجم زیادی از داده ها را با سرعت و دقت زیاد طبق برنامه داده شده پردازش می نماید. lنکات: lالکترونیکی lحجم زیاد lسرعت و دقت lبرنامه از پیش نوشته شده


دانلود پاورپوینت آماده فصل هفتم مدیریت حافظه

فصل هفتم مدیریت حافظه در يک سيستم تک برنامه‌اي حافظه به دو بخش تقسيم مي‌شود: –يک بخش براي سيستم عامل (ناظر، مقيم، هسته) –يک بخش براي برنامه در حال اجراي کاربر – در يک سيستم چند برنامه‌اي بخش کاربر بايد تقسيم‌بندي شود تا چندين برنامه را همزمان در خود جاي دهد. وظيفه تقسيم‌بندي حافظه به Continue reading