دانلود پاورپوینت محیط برنامه نویسی BASCOM

دانلود پاورپوینت محیط برنامه نویسی BASCOM ایجاد فایل جدید (FILE NEW) با انتخاب این گزینه یک پنجره جدید که شما قادر به نوشتن برنامه در آن هستید ایجاد می شود . باز کردن فایل (OPEN FILE ) با انتخاب این گزینه شما قادر به فراخوانی فایلی که در حافظه موجود است می باشید . BASCOM Continue reading


دانلود پاورپوینت روش صحیح تولید برنامه+ ارتقاء تکنیکهای برنامه نویسی

روش صحیح تولید برنامه+ ارتقاء تکنیکهای برنامه نویسی تعیین نیازمندیهای مسئله تحلیل مسئله (ورودی –خروجی –محدودیت) طراحی الگوریتم –کنترل الگوریتم پیاده سازی الگوریتم (نوشتن کد) تست و کنترل برنامه نگهداری و نوسازی برنامه Ø Ø نوع فایل: ppt تعداد اسلاید: ۲۱


دانلود پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی lیک دستگاه الکترونیکی است که حجم زیادی از داده ها را با سرعت و دقت زیاد طبق برنامه داده شده پردازش می نماید. lنکات: lالکترونیکی lحجم زیاد lسرعت و دقت lبرنامه از پیش نوشته شده


دانلود پاورپوینت رایگان انواع دادۀ عددی در ++c

انواع دادۀ عددی در ++c نوع صحیح برای نگهداری اعداد صحیح (اعداد ۰ و ۱ و ۲ و …) استفاده می‌شود. این اعداد بیشتر برای شمارش به کار می‌روند و دامنه محدودی دارند. نوع فایل: ppt تعداد اسلاید: ۳۷