دانلود پاورپوینت مطالعات راهبردی مدیریت و بازاریابی

دانلود پاورپوینت مطالعات راهبردی مدیریت و بازاریابی شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی ساختار تراز حکومتی؛ ساختار رسمی / مسئولیت های مشخص روش ها و انضباط مشترک ارتباط چندگانه چندسویی؛ مردم سالاری یکپارچگی سازمان ارتباط های مرزشکن هویت مشترک؛ سرنوشت مشترک انتخاب استراتژی تغییر اساسی تصمیم اگاهانه برای کسب دانش همیشگی وزن یکسان کار و Continue reading


دانلود پاورپوینت ۵ نستو کسب و کارهاي نوپا

۵ نستو کسب و کارهاي نوپا لطفا به اهميت موارد زير و ميزان شناخت خود از اين حوزه ها امتياز بين ۰ تا ۱۰ بدهيد. براي بيشترين (اهميت يا شناخت) عدد۱۰ و کمترين عدد ۰ را منظور کنيد. ¢مديريت راهبردی ¢مديريت مالي ¢مديريت منابع انساني ¢مديريت بازاريابي و فروش ¢مديريت توليد / پروژه نوع فایل: Continue reading