دانلود پاورپوینت کف وکفسازها

دانلود پاورپوینت کف وکفسازها مکانیزم عملکرد کف بر روی آتش : ۱- مقداری از حرارت حریق را می گیرد. ۲- کف از برخاستن بخارات قابل اشتعال جلوگیری می کند. ۳- کف از بر گشت شعله جلوگیری می کند. ۴- کف از رسیدن اکسیژن به حریق جلوگیری می کند. تعداد اسلاید های این پاورپوینت : ۱۲۳ Continue reading


دانلود پاورپوینت ويژگي‌هاي اصلی آمينواسيدها

ويژگي‌هاي اصلی آمينواسيدها اصلی ترین ساختار پرو تئین ها را اسید های آمینه تشکیل می دهند که تفاوت اصلی آنها با کربو هیدرات و چربی در وجود نیتروژن در ساختار سلولی آمینو اسید ها علاوه بر کربن – هیدروژن و اکسیژن است . حدود ۲۰ اسید آمینه اصلی شناسائی ونامگذاری شده است. بدن برای سوخت Continue reading


دانلود پاورپوینت آمينو اسيدها

آمينو اسيدها اصلی ترین ساختار پرو تئین ها را اسید های آمینه تشکیل می دهند که تفاوت اصلی آنها با کربو هیدرات و چربی در وجود نیتروژن در ساختار سلولی آمینو اسید ها علاوه بر کربن – هیدروژن و اکسیژن است . حدود ۲۰ اسید آمینه اصلی شناسائی ونامگذاری شده است. بدن برای سوخت و Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان پروتئین ها

پروتئین ها پروتئین ها از واژه یونانی به معنی مهمترین گرفته شده است. آنها از این نظر شبیه کربوهیدرات ها و چربی ها هستند که  اتم های کربن، اکسیژن و کربن دارند. پروتئین ها از واحد های سازنده خود به نام اسید های آمینه تشکیل شده اند. اسید های آمینه به دو دسته ضروری و Continue reading