دانلود پاورپوینت انگيزش

دانلود پاورپوینت انگيزش عدم علاقه و كم كاري  يكي از معضلات سيستم بهداشتي درماني مي باشد كه به طورمستقيم و غيرمستقيم موجب كاهش كيفيت و صدمات  جبران ناپذيري به بيماري مي شود همچنين به مرور زمان پرسنل را به فردي بي تفاوت و شايد افسرده تبديل كند. براي همين تيلور در نظريه مديريت علمي خود Continue reading


دانلود پاورپوینت ارزشیابی مستمر

دانلود پاورپوینت ارزشیابی مستمر تعریف : فعالیتی که تعیین میکند یک شخص چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است. فرآیند اندازه گیری نیازمند وسیله است که به آن وسیله اندازه گیری می گویند. تعریف : بر خلاف ویژگیهای فیزیکی و رفتارهای آشکار که به طور     مستقیم اندازه گیری می شوند، ویژگی های روانی مانند     هوش،خلاقیت،انگیزش،نگرش،یادگیری Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان انگیزش

انگیزش هنگامی که هریک از این نیازها به مقدار کافی ارضا شود،نیاز بعدی خود نمایی می کند.باتوجه به نمودار،فرد یک سلسله مراتب راطی می کند.ازدیدگاه انگیزش ،نظریه مزبور بیانگر این است که اگرچه هیچ نیازی به طور کامل ارضانمیشود ولی اگرنیازی به صورت اساسی وبه مقدار لازم ارضاشود،دیگرایجاد انگیزه نمیکند وباعث تحریک فرد نمیگردد.بنابراین طبق Continue reading