اعلام نتيجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶

  برای دریافت و مشاهده اعلام نتيجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ کلیک کنید کافی نت آسنا را در تلگرام دنبال کنید : https://t.me/asencnir


اعلام نتيجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش)

  برای دریافت و مشاهده اعلام نتيجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش)کلیک کنید کافی نت آسنا را در تلگرام دنبال کنید : https://t.me/asencnir